חוות דעת פסיכולוגית

משמורת, השמה חוץ ביתית, מסוגלות הורית - לרווחה ולבית המשפט

במצבים של חוסר הסכמה לגבי המשמורת על הילדים בתוך תהליך גירושין, נבדקת המסוגלות ההורית שמטרתה להמליץ לבית המשפט על הסדרי המשמורת המיטביים לילדים בהתחשב ביכולת ההורית ובקשר של הילדים וההורים.

בתהליך זה נבדקים שני ההורים, הילדים, והיחסים בין ההורה לילד.